VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Viktige uregelmessige verb: presens konjunktiv

Viktige uregelmessige verb: pluskvamperfektum indikativ

sum: fueram jeg hadde vært fio: factus eram jeg var blitt potueram jeg hadde kunnet
fueras factus,a,um eras potueras
fuerat factus,a,um erat potuerat
fueramus facti,ae,a eramus potueramus
fueratis facti,ae,a eratis potueratis
fuerant facti,ae,a erant potuerant
volui jeg hadde villet nolueram jeg hadde ikke villet malueram jeg hadde heller villet
volueras nolueras malueras
voluerat noluerat maluerat
volueramus nolueramus malueramus
volueratis nolueratis malueratis
voluerant noluerant maluerant
ieram (iveram) jeg hadde gått
ieram
ierat
ieramus
ieratis
ierant

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no