Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Tidsfølge

Sett inn riktig form av det oppgitte verbet i henhold til reglene for tidsfølge. (Dette er leddsetninger som skal ha konjunktiv).
 1. magister rogat num occupatus (sum å være).
  Læreren spør om jeg er opptatt.
 2. magister rogavit num occupatus .
  Læreren spurte om jeg var opptatt.
 3. magister rogat num occupatus .
  Læreren spør om jeg har vært opptatt.
 4. magister rogavit num occupatus .
  Læreren spurte om jeg hadde vært opptatt.
 5. populus postulavit ut musicus lyram (modulo 1 stemme).
  Folket bad om at musikeren stemte lyren.
 6. populus postulat ut musicus lyram .
  Folket ber om at musikeren stemmer lyren.
 7. scimus quid (facio 3 feci fact. gjøre).
  Vi vet hva du kommer til å gjøre.
 8. scio quid .
  Jeg vet hva du har gjort.
 9. sciebamus quid .
  Vi visste hva dere gjorde.
 10. sciebamus quid .
  Vi visste hva dere hadde gjort.

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe