Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Gradbøyning 3

Bøy adverbene i grad.

longe, longius, longissime langt, lengre, lengst (om avstand)
diu, diutius, diutissime lenge, lengre, lengst (om tid)
bene, melius, optime god, bedre, best

 1. ego video. Jeg ser langt.
 2. ego video quam . Jeg ser lengre enn deg.
 3. videt sapiens. Vismannen ser lengst.
 4. aquila videt. Ørnen ser veldig langt.
 5. bubo videt. Ugla ser temmelig langt.
 6. laboravimus. Vi har arbeidet lenge.
 7. nos laboravimus quam . Vi har arbeidet lengre enn dere.
 8. servus laboravit. Slaven har arbeidet lengst.
 9. oratio duravit. Talen varte veldig lenge.
 10. mansistis in caupona. Dere ble temmelig lenge på vertshuset.
 11. fecisti. Dette har du gjort bra.
 12. tu fecisti quam . Du har gjort det bedre enn jeg.
 13. . Meget bra!

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe