Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy verb i imperativ

Person ambulo 1
å spasere
habeo 2
å ha
rego 3
å styre
facio 3
å gjøre
finio 4
avslutte
sum
å være
2 p sg


2 p pl

clamo 1 å rope

fingo 3 å forme

audio 4 å høre

capio 3 å ta

memini å huske

dico 3 å si
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe