Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy verb i imperfektum

Person ambulo 1
å spasere
habeo 2
å ha
duco 3
å lede
facio 3
å gjøre
finio 4
avslutte
sum
å være
1 p sg

2 p sg
3 p sg
1 p pl
2 p pl
3 p pl

clamo 1 å rope

fingo 3 å forme

audio 4 å høre

capio 3 å ta

censeo 2 å mene

flo 1 å blåse
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe