Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Indirekte objekt

Sett inn det oppgitte ordet som indirekte objekt.

  1. tu rosam do jeg gir deg en rose.
  2. amica litteras mitto jeg sender brev til min venninne.
  3. amicae litteras mittimus vi sender brev til våre venninner.
  4. nos omnes subrident alle smiler til oss.
  5. fur nemo subridet ingen smiler til tyven.
  6. fures nemo subridet ingen smiler til tyvene.

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe