Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Midlets ablativ

Sett substantivene i parentes i ablativ sg eller pl for å uttrykke midlet eller redskapet som benyttes. Substantivene i oppgaven bøyes etter 1. og 2. deklinasjon.

  1. Servus me (pugni knyttnever) pulsat. Slaven slår meg med knyttnevene
  2. Adiuvant me (pecunia penger) . De hjelper meg med penger
  3. Puer (stylus griffel) scribit. Gutten skriver med griffel
  4. Magistratus me (poena straff) afficit. "Embedsmannen berører meg med straff" / Embedsmannen straffer meg
  5. Me (praemium belønning) afficis. "Du berører meg med lønn" / Du belønner meg
  6. Donum te (laetitia glede) afficit. "Gaven berører deg med glede" / Gaven gleder deg
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe