Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy verb i presens (1. og 2. konjugasjon, sum)

Person ambulo 1
å spasere
habeo 2
å ha
paro 1
å forberede
terreo 2
å skremme
sto 1
å stå
do 1
å gi
1 p sg


2 p sg
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe