Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy i presens konjunktiv 2

Person ambulo 1
å spasere
habeo 2
å ha
rego 3
å styre
facio 3
å gjøre
finio 4
avslutte
sum
å være
1 p sg


2 p sg

clamo 1
å rope

fingo 3
å forme

audio 4
å høre

capio 3
å ta

venio 4
å komme

dico 3
å si


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe