Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy verb i presens passiv 1

Person amo 1
å spasere
habeo 2
å ha
teneo 2
å holde
dico 3
å si
audio 4
1 p sg
2 p sg
3 p sg
1 p pl
2 p pl
3 p pl
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe