1. dekl.

Oppslagsform:

villa, ae f gård
femina, ae f kvinne
via, ae f vei
cena, ae f måltid

Bøyning:
nom sg villa femina via cena
akk villam feminam viam cenam
gen villae feminae viae cenae
dat villae feminae viae cenae
abl villa femina via cena
nom pl villae feminae viae cenae
akk villas feminas vias cenas
gen villarum feminarum viarum cenarum
dat/abl villis feminis viis cenis