Oppslagsform

Et ords oppslagsform er den form det har i en ordbok eller ordliste.

Substantivs oppslagsform inneholder:

 • nominativ sg
 • endelse gen sg
 • kjønn

villae, ae f(emininum) gård
amor, oris m(askulinum) kjærlighet

Adjektiv

 • nominativ sg alle tre kjønn:

magnus,a,um stor
dulcis,e deilig

eller

 • nominativ m sg
 • ordklasse

magnus ADJ stor
dulcis ADJ deilig

Adjektiv med samme form i alle tre kjønn i nom sg føres opp med:

 • nom sg alle tre kjønn
 • endelse gen sg alle tre kjønn:

prudens, entis ADJ klok

Verbformer

 • 1 p sg presens indikativ aktiv
 • konjugasjonsnr. (hvis verbet tilhører konjugasjon)

amo 1 jeg elsker
sum jeg er

hvis a verbo-bøyningen er helt eller delvis uforutsigbar, er den tatt med:

sto 1 steti stat. jeg står
sum fui esse jeg er

Pronomen

 • nominativ sg i alle tre kjønn
 • angivelse av type pronomen

hic, haec, hoc DEM.(onstrativt) PRON.
han, hun, den/det

qui,quae,quod REL.(ativt) PRON.
(den) som

Andre ordklasser

Ord som ikke kan bøyes i tall, kjønn eller kasus, som adverb, preposisjoner og konjunksjoner, står med

 • angivelse av ordklasse

cito ADV. hurtig
per PREP. gjennom
cum KONJ. da