3. og 4. konjugasjon

Verb i 3. og 4. konjugasjon bøyes med samme person- og infinitivendelser. Disse endelsene føyes til presensstammen.

Personendelsene skiller seg fra dem som brukes i 1. og 2. konjugasjon bare i 3 p pl.

3. konjugasjon har to mønstre:

  1. konsonantstammer (dic-)
  2. konsonantstammer med løs -i (capi-).

Konsonantstammer føyer en bindevokal -i- til stammen når personendelsen begynner på konsonant. Konsonantstammer med løs -i føyer endelser direkte til stammen. Foran r blir begge typer i til e (infinitiv cape-re).

- dico 3 jeg sier capio 3 jeg har audio 4 jeg hører
1 p sg dico capio audio
2 p sg dic-i-s capis audis
3 p sg dic-i-t capit audit
1 p pl dic-i-mus capimus audimus
2 p pl dic-i-tis capitis auditis
3 p pl dicunt capiunt audiunt
Infinitiv dic-e-re capere audire