Adjektiv i 1. og 2. deklinasjon II

En undergruppe adjektiver i 1. og 2. deklinasjon har -er istedenfor -us i m nom sg. De har denne oppslagsformen:

miser,era,erum vakker
tener,era,erum ung

I alle andre former bøyes de likt med typen -us,a,um:
- m
vir mann
f
villa gård
n
bellum krig
nom sg vir miser villa misera bellum miserum
akk virum miserum villam miseram bellum miserum
gen viri miseri osv. -