Kjerne, attributt 1

1. Et substantiv (f.eks. hest, gaver) kan ha et adjektiv til seg (f.eks. sterk, flotte). Når de står sammen slik, kalles substantivet kjerne og adjektivet attributt.

attributt kjerne attributt kjerne
sterk hest flotte gaver

2. Kjerne og attributt fyller til sammen én syntaktisk funksjon:

S V DO
attributt kjerne attributt kjerne
sterk hest drar stort lass

3. Attributt er i latin samsvarsbøyd med kjerne i tall, kjønn og kasus. Attributtet er plassert etter kjernen.

  • villa magna stor gård (sg f nom/abl)
  • villam magnam stor gård (sg f akk)
  • regio magna stort område (sg f nom)
  • regiones magnae store områder (sg f nom )
  • servus magnus stor slave (sg m nom)
  • rex magnus stor konge (sg m nom)