Syntaktisk funksjon

Syntaktisk funksjon er den funksjon et ord har i en setning.

Syntaktiske funksjoner er bl.a. subjekt (den el. det som utøver handling), verbal (ordet som uttrykker handlinga) og direkte objekt (den el. det handlinga berører).

Hvilken syntaktisk funksjon et enkelt ord har i en setning, bestemmer i latin hvilken kasus det har i denne setningen.

Subjekt (S) er i kasus nominativ:

femina (S, bøyd i nominativ) cenam laudat
kvinnen roser maten

Direkte objekt (DO) er i kasus akkusativ:

femina cenam (DO, bøyd i akkusativ) laudat kvinnen roser maten

En funksjon kan bestå av flere ord, f.eks. et substantiv og et adjektiv. Da har substantivet kasus bestemt av funksjon i setningen, men adjektivet er samsvarsbøyd med substantivet. De er henholdsvis kjerne og attributt:

S: en vakker kvinne
kjerne (nominativ) attributt (samsvarsbøyd)
femina pulchra vinum bibit

Dette er hovedfunksjonene:

Subjekt
Predikativ
Objekt
Indirekte objekt
Adverbial
Kjerne og attributt