Kjerne, attributt 2

1. Ord fra ulike ordklasser kan være attributt:

  1. stor hest (adjektiv)
  2. min hest (pronomen)
  3. trenet hest (perfektum partisipp, dvs. verb)
  4. bondens hest (substantiv)

2. Adjektiv, pronomen og partisipp er som attributt samsvarsbøyd med kjernen i tall, kjønn og kasus.

  • villa magna stor gård (adjektiv; f nom/abl sg)
  • ille equus den hesten (påpekende pronomen; m nom sg)
  • equum meum min hest (eiendomspronomen; m akk sg)
  • equus comptus striglet hest (perfektum partisipp; m nom sg)

3. Substantiv står som attributt i genitiv.

  • equus agricolae bondens hest
  • ornamenta matronarum fruenes smykker