Kjerne, attributt 3

Et substantiv som er attributt, kan selv ha attributter:

  1. amicus fratris mei
    vennen til broren min

    (pronomenet er samsvarsbøyd attributt til kjernen fratris. fratris er attributt i genitiv til kjernen amicus)

  2. toga amici Marci
    togaen til vennen til Marcus

    (substantivet i genitiv er attributt i genitiv til kjernen amici. amici er attributt i genitiv til kjernen toga)