Kjerne, attributt 4

1. Kjerne og attributt i ablativ kan i latin være attributt for en annen kjerne:

  • femina summa fortitudine en kvinne av største tapperhet
  • pueri magna importunitate barn av stor uforskammethet / uforskammede barn

2. Kjerne og attributt i genitiv kan være attributt for en annen kjerne:

  • puer trium annorum en tre års gutt / en gutt på tre år

3. Preposisjonsfraser kan i norsk og latin være attributt, men i latin bare de som er innledet av cum, de:

  • drømmen om Elin
  • tur til utlandet
  • colloquium cum amico samtale med en venn
  • liber de anima et skrift om sjelen