Konjunktivs former

Verb i konjunktiv har samme personendelser som verb i indikativ. Personendelsen i 1 p sg er alltid -m, i 3 p pl alltid -nt.

Presens konjunktiv dannes til presensstammen. Foran personendelsen står et morfem som signaliserer konjunktiv.
- 1 2 3 (rego) 3 (capio) 4 sum
Konj.morfem -e- -a- -a- -a- -a- i
1 p sg amem habeam regam capiam audiam sim
2 p sg ames habeas regas capias audias sis

Imperfektum konjunktiv er lik presens infinitiv aktiv + personendelse:

amarem haberem regerem caperem audirem essem
amares haberes regeres caperes audires esses

Perfektum konjunktiv aktiv er lik perfektumstamme + eri + personendelse:

amaverim habuerim rexerim ceperim audiverim fuerim
amaveris habueris rexeris ceperis audiveris fueris

Pluskvamperfektum konjunktiv aktiv er lik perfektum infinitiv aktiv + personendelse:

habuissem habuissem rexissem cepissem audivissem fuissem
habuisses habuisses rexisses cepisses audivissses fuisses

Det finnes ingen futurum konjunktiv. For passiv, se passive og deponente former.