Subjunksjonal

Et ord som innleder en leddsetning har syntaktisk funksjon som subjunksjonal. Denne syntaktiske funksjonen finnes bare i leddsetninger. Subjunksjonalet er leddsetningens identitetskort.

Hoc dico quod ita sentio dette sier jeg fordi jeg mener det

quod er subjunksjonal og viser at quod ita sentio er leddsetning.

Ord av ulike ordklasser kan ha funksjonen subjunksjonal:

  1. Subjunksjon (også kalt underordnende konjunksjon). Norsk bl.a. at, fordi, selv om, da. Latin bl.a. ut, quod, cum.
  2. Relativt pronomen. Norsk som. Latin qui, quae, quod.
    Spørrende pronomen. Norsk hvem, hva. Latin quis, quid.
  3. Spørrende og relativt adverb. Norsk når, hvor, hvorfor, hvordan. Latin ubi, quando, cur, quo modo.
  4. Spørrepartikler. Latin ne, num, utrum, an, -ve.