Upersonlig

Upersonlig kalles et verbal uten subjekt i nominativ og uten subjekt underforstått fra sammenhengen. Det står i 3 p sg eller infinitiv.

1. Servis licet intrare.
2. Matronae ambulant. pluit. itaque domum currunt.

Oversett ved å sette til "det" eller "man" som subjekt.

1. det er lov for slavene å komme inn
2. fruene spaserer. det regner. derfor løper de hjem

Verb som bare brukes upersonlig utgjør en liten gruppe.

licet det er lov
placet det behager
oportet det er riktig
ningit det snør
pluit det regner

Men andre verb kan også brukes upersonlig. Men bare i passiv:

bibitur man drikker, det drikkes (< bibo drikke)
pervenitur man ankommer, "det ankommes" (< pervenio ankomme)

Intransitive verb kan i passiv bare brukes upersonlig. Verb med DO i dativ brukt i passiv kan beholde dette objektet (b):

a) pervenitur man ankommer
b) hostibus parcitur man skåner fiendene