VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Dativ I

Dativ II

Dativ er en kasus.

1. Noen latinske verb brukes med dativ i faste uttrykk:

est + possessiv dativ "er for noen" = noen har
mihi vacca est "ei ku er for meg" jeg har ei ku
avae duae filiae sunt "to døtre er for bestemor" bestemor har to døtre

placet + dativ "behager noen" = noen liker
placet mihi ambulare "å spasere behager meg" jeg liker å spasere
cibus avae placet "maten behager bestemor" bestemor liker maten

licet + dativ "er tillatt for noen" noen har lov
licet mihi ambulare "å spasere er tillatt for meg" jeg har lov til å spasere

deest + possessiv dativ "er ikke for noen" = noen mangler
mihi vacca deest "ei ku er ikke for meg" jeg mangler ei ku

2. Noen latinske verb tar direkte objekt i dativ, og ikke akkusativ:

impero 1 befale
noceo 2 skade
servio 4 tjene
studeo 2 støtte, være interessert i, ivre for

imperator imperat militibus ut pugnent
feltherren befaler soldatene å kjempe
hoc nocet rei publicae
dette skader staten

Dette gjelder mange sammensetninger av preposisjon + sum være:

prosum gavne
praesum lede
adsum være til stede ved
intersum være med på
supersum overleve

Vinum saluti prodest vin gavner helsa
Agamemnon exercitui praeest Agamemnon leder hæren

3. Ved verbene være og sende kan det opptre et adverbial i dativ ved siden av indirekte objekt i dativ. Oversett med til...for...

mihi auxilio es du er til hjelp for meg
amicis detrimento fuistis dere har vært til skade for deres venner
vobis exercitum auxilio mitto jeg sender dere en hær til unnsetning


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no