VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Adjektiver i 3. deklinasjon

Adjektiv i 1. og 2. deklinasjon

Et adjektiv kan bøyes i tall, kjønn og kasus. Når det brukes i en setning, samsvarsbøyes adjektivet med et annet ord i setningen.

Én gruppe adjektiver bøyes med samme endelser som substantiver i 1. og 2. deklinasjon, og har denne oppslagsformen:

magnus,a,um stor
longus,a,um lang

Når disse adjektivene samsvarsbøyes med ord av

  • hankjønn, bøyes de med samme endelser som servus
  • hunkjønn, bøyes de med samme endelser som villa
  • intetkjønn, bøyes de med samme endelser som bellum.

magnus, a, um stor samsvarsbøyd med:
- ord av
hankjønn:
vir mann
agricola bonde
ord av hunkjønn:
villa gård
regio område
ord av intetkjønn:
bellum krig opus verk
nom sg vir/agricola magnus villa/regio magna bellum/opus magnum
akk virum/agricolam magnum villam/regionem magnam bellum/opus magnum
gen viri/agricolae magni villae/regionis magnae belli/operis magni
dat viro/agricolae magno villae/regioni magnae bello/operi magno
abl viro/agricola magno villa/regione magna bello/opere magno
nom pl viri/agricolae magni villae/regiones magnae bella/opera magna
akk viros/agricolas magnos villas/regiones magnas bella/opera magna
gen virorum/agricolarum magnorum villarum/regionum magnarum bellorum/operum magnorum
dat viris/agricolis magnis villis/regionibus magnis bellis/operibus magnis
abl viris/agricolis magnis villis/regionibus magnis bellis/operibus magnis

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no