Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

"Da"

1. I denne setningen har da funksjon som adverbial (tidsadverbial):

Da ble jeg sint!

Tidsadverbialet da heter i latin tum.

2. I denne setningen har da funksjon som subjunksjonal:

Da jeg kom til mål, var jeg fortsatt frisk og rask

Subjunksjonalet da har fire motsvarigheter i latin:

  1. cum + pluskvamperfektum konjunktiv da
  2. ubi + perfektum indikativ da
  3. postquam + perfektum indikativ etter at, da
  4. ut + perfektum indikativ så snart som, da
  1. cum cenavissemus, lavimus da vi hadde spist, badet vi
  2. ubi cenavimus, lavimus da vi hadde spist, badet vi
  3. postquam cenavimus, lavimus da vi hadde spist, badet vi
  4. ut te osculatus sum, litteras remisi da jeg hadde gitt deg en klem, overleverte jeg brevet

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no