VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

Enklitiske ord

Enklitiske ord henger bakpå et annet ord. I oppslagsformen har de "-" foran.

  1. - que betyr og
  2. - ne henger bakpå det første ordet i et utsagn for å markere at det er et ja/nei-spørsmål, og mangler norsk motsvarighet

  1. terra marique til lands og til vanns
    senatus populusque Romanus senatet og det romerske folk
  2. venisne? kommer du?
    equusne tuus est? er hesten din?

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no