VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Futurum partisipps form

Futurum partisipp

amaturus, a, um som skal til å elske (av amo 1 jeg elsker)

1. Futurum partisipp + hjelpeverbet sum utgjør en sammensatt verbtid, coniugatio periphrastica:

amaturus sum jeg skal til å elske
orator oraturus est taleren skal til å tale

sum stemmer med subjektet i person og tall, og futurum partisipp er samsvarsbøyd med subjektet i tall, kjønn og kasus:

  • milites pugnaturi sunt soldatene skal til å slåss (subjektet milites er i person 3 p, i kjønn, tall og kasus m pl nom)
  • pugnaturi sumus vi skal til å slåss (subjektet vi er i person 1 p , i kjønn, tall og kasus f pl nom)
  • matrona in aedes ingressura est frua skal til å gå inn i huset (subjektet matrona er i person 1 p, i kjønn, tall og kasus f sg nom)

2. Futurum partisipp kan stå samsvarsbøyd med setningens subjekt i tillegg til setningens verbal. Det uttrykker subjektets hensikt. Oversett for å + infinitiv:

Tiro litteras scripturus stilum promit
Tiro tar fram griffelen for å skrive et brev


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no