Verbal

Verbal er en syntaktisk funksjon.

Funksjonen kan fylles 1) av et personbøyd verb, 2) av en sammensatt verbtid.

1) Et personbøyd verb er et verb med personendelse: am-o jeg elsker.

  1. Personbøyde verb er i latin alle former av indikativ, konjunktiv og imperativ.
  2. Infinitiv, partisipp, gerundiv og gerundium er ikke personbøyde verb.
  3. Personbøyd verb kalles også finitt verb.

2) Sammensatte verbtider utgjøres av en personbøyd form av hjelpeverbet sum og a) perfektum partisipp eller b) futurum partisipp:

a) puella a fratre amata est piken ble elsket av broren sin
b) Veneris die profecturus sum jeg akter å dra på fredag