VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Relativt pronomen og adverb 1

Mer om relativt pronomen

1.1 Latinsk relativt pronomen tilsvarer den/det/de som

Noen ganger står relativt pronomen i latin uten korrelat. Oversett den/det/de som:

qui hoc dicit, errat den som sier dette, tar feil
quod non volo, non facio det som jeg ikke vil, gjør jeg ikke

1.2 Relativt pronomen tilsvarer og... han/hun/den/det/de

Relativt pronomen kan vise til a) et korrelat i en adskilt setning; b) til en adskilt setning i sin helhet. Oversett med og + demonstrativt pronomen:

a) leo apparuit. Quem ubi animadverti, aufugi
en løve viste seg. Og da jeg ble oppmerksom på den, stakk jeg

b) exercitus apparuit. Quod ubi Caesar animadvertit, processit
en hær viste seg. Og da C. ble oppmerksom på dette, gikk han fram


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no