VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Relativpronomenets bøyning; pronominell bøyning | Relativt pronomen 2

Relativt pronomen og adverb

Relativt pronomen qui, quae, quod innleder relativsetning. Oversett med som:

vir quem dico avarus est mannen som jeg snakker om er gjerrig
id quod accidit secretum est det som skjedde er hemmelig

Pronomenet viser til et ord foran relativsetningen (korrelatet) og er samsvarsbøyd i tall og kjønn med dette. vir er m sg: quem er m sg. id er n sg: quod er n sg.

Pronomenets kasus bestemmes av dets funksjon i relativsetningen. Funksjon som direkte objekt for relativsetningens verbal dico gir kasus akkusativ: quem. Funksjon som subjekt for relativsetningens verbal est gir kasus nominativ: quod.

Genitiv og dativ kan gjengis med henholdsvis hvis og for/til hvem:

haec est femina cuius facta laudamus "dette er kvinnen hvis gjerninger vi roser"/...som vi roser gjerningene til
haec est femina cui pecuniam debeo "dette er kvinnen til hvem jeg skylder penger"/...som jeg skylder penger til

Preposisjon kan stå foran og styre kasus av pronomenet. Gjengi med hvilken/t:

haec est terra in qua natus sum "dette er landet i hvilket jeg ble født"/...som jeg ble født i

Relative adverb finnes også: ubi hvor; quo hvor til. Disse er ubøyelige.

haec est terra ubi natus sum "dette er landet hvor jeg ble født"/...som jeg ble født i


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no