VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Ubestemt pronomen: former

Ubestemt pronomen

Ubestemt pronomen er aliquis, aliquid noen, noe; en eller annen, et eller annet.

aliquis ianuam pulsat noen banker på døra
vir aliquid dicit mannen sier noe

Etter ordene ne, si, nisi, num forkortes pronomenet til quis, quid:

si quis ianuam pulsat hvis noen banker på døra
ne quid dicat ikke la ham si noe

Andre ubestemte pronomen - med ett ubøyelig element

quidam, quaedam, quoddam en viss, et visst (-dam ubøyelig)
quisquam, quidquam noen, noe (-quam ubøyelig)
quaeque, quaeque, quodque hver, hvert (-que ubøyelig)
ecquis, ecquae, ecquod noen, noe (ec- ubøyelig)


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no