VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Leseplan | Lesestykker

Lær latin med VIATOR

  • VIATOR er et lite lærested for latin, fritt tilgjengelig på Internett for alle brukere. VIATOR ble laget i år 2000.

  • VIATOR inneholder grammatikk, oppgaver og lesestykker.

  • Lesestykkene har pekere til mange gloseforklaringer.

  • Når du har løst oppgavene, kan du trykke på Magisterknappen og få vite om du har svart riktig eller galt, og hva som er riktig.

  • Grammatikksidene kan leses på skjermen eller skrives ut.

  • VIATOR har en leseplan som ordner stoffet i avdelinger med økende vanskelighetsgrad.

  • VIATOR er laget av cand. philol. Tor Ivar Østmoe for Klassisk og romansk institutt, i forbindelse med Semesteremne i latin: kveldskurs.

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no