3. dekl.

Substantiv i 3. deklinasjon har uforutsigbar nominativ sg. I øvrige former føyes endelser til en fast bøyningsstamme. 3. deklinasjon utgjøres av tre mønstre.

Oppslagsformer:

  1. rex, gis m konge
  2. mensis, sis m måned
  3. mare, is n hav
  4. dux, cis m leder
  5. nubes, is m sky
  6. animal, is n dyr

Forklaring:

  1. rex, gis er grunnmønsteret.
  2. gen pl på -ium har: ord på -is eller -es med like mange stavelser i nom og gen sg; ord med bøyningsstamme som slutter på to konsonanter.
  3. bøyning med flere -i har intetkjønnsord på -ar, -e, -al.

Enkeltord kan avvike fra mønstrene.

Bøyning:
nom sg rex mensis mare dux nubes animal
akk regem mensem mare ducem nubem animal
gen regis mensis maris ducis nubis animalis
dat regi mensi mari duci nubi animali
abl rege mense mari duce nube animali
nom pl reges menses maria duces nubes animalia
akk reges menses/-is maria duces nubes/-is animalia
gen regum mensium marium ducum nubium animalium
dat/abl regibus mensibus maribus ducibus nubibus animalibus