Adverbiell apposisjon

Ord i adverbiell apposisjon har funksjonen adverbial, samtidig som de er samsvarsbøyd med S, DO eller IO. Adjektiv, substantiv og partisipp kan stå i adverbiell apposisjon. Disse må oversettes som adverbial til norsk.

1. Adjektiv i adverbiell apposisjon kan oversettes med norsk adverbiell apposisjon.

vir tristis domum abit mannen går trist hjem (= mannen går hjem i trist tilstand).
Med tristis tolket som attributt ville vi oversette den triste mannen går hjem.

2. Substantiv i adverbiell apposisjon oversettes med norsk som foran:

Socrates senex mortuus est Sokrates døde som olding (= da han var gammel, i høy alder e.l.). Med senex tolket som attributt ville vi oversette oldingen Sokrates døde.

3. Partisipp i adverbiell apposisjon oversettes med a) norsk adverbiell leddsetning eller b) sideordnet hovedsetning:

Cicero cenans fabulam Quinto dixit
a) Cicero fortalte Quintus en historie idet han (dvs. Cicero) spiste
Cicero Quinto cenanti fabulam dixit
a) Cicero fortalte Quintus en historie idet han (dvs. Quintus) spiste
Hostes pulsi terga dant
b) fienden blir slått tilbake og vender ryggen til (=flykter)