Kasus

Latinske substantiv, adjektiv, pronomen og partisipp (se ordklasser) kan bøyes i kasus:

femina, ae f kvinne
Substantiv Kasusnavn
femina Nominativ
feminam Akkusativ
feminae Genitiv
osv.

Latin har i alt seks kasus:

  1. Nominativ
  2. Vokativ
  3. Akkusativ
  4. Genitiv
  5. Dativ
  6. Ablativ

Innenfor rammene av en setning er ordenes kasus
a) bestemt av hvilken syntaktisk funksjon (setningsledd) ordene fyller, eller
b) styrt av preposisjon.