VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks

Preposisjoner

I latin styrer preposisjoner kasus. Det betyr at de bestemmer hvilken kasus ordet som kommer etter skal stå i.

Preposisjonen og ordet den styrer utgjør en preposisjonsfrase. Preposisjonsfraser har oftest syntaktisk funksjon adverbial. Latinsk preposisjonsfrase oversettes med norsk preposisjonsfrase.

Latinske preposisjoner styrer enten kasus akkusativ:
ad amicum eo jeg går til en venn

eller kasus ablativ:
ex amico scio jeg vet det fra en venn

in styrer to kasus: akkusativ i betydningen inn i, og ablativ i betydningen i, på:

ad forum eo jeg går til torget
in foro sumus vi er på torget

ab fra og ex ut av, fra heter a og e foran ord som begynner med konsonant:

liber a culpa fri fra skyld
e domo ut av huset

cum med er en preposisjon med ablativ. Når ordet cum styrer er et personlig pronomen, står dette foran cum, og de danner ett ord:

mecum med meg
tecum med deg
vade mecum gå med meg


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no