Presens partisipps former

Presens partisipp bygger på presensstammen og bøyes med endelser fra 3. deklinasjon.

Nominativform og genitivendelse

amans, ntis elskende (<amo 1)
vocans, ntis ropende (<voco 1)
tenens, ntis belærende (<teneo 2)
monens, ntis belærende (<moneo 2)
dicens, ntis siende (<dico 3)
regens, ntis styrende (<rego 3)
capiens, ntis fangende (<capio 3)
faciens, ntis gjørende (facio 3)
audiens, ntis hørende (<audio 4)
veniens, ntis kommende (<venio 4)

Et ord kan være et presens partisipp hvis det:

  • slutter på -ns (gjelder i nom sg og akk n sg);
  • har -nt- foran 3. deklinasjons endinger (gjelder i alle andre tilfeller):
    • dicentibus dat/abl pl dico
    • dicente abl sg dico
    • monentia n nom/akk pl moneo

Bøyd i tall, kjønn og kasus

m. sg f. sg n. sg
(vir) amans
elskende mann
= m (bellum) vastans
ødeleggende krig
(virum) amant-em - (bellum) vastans
(viri) -is - (belli) -is
(viro) -i - (bello) -ti
(viro) -e - (bello) -e
pl pl pl
(viri) -es - (bella) -ia
(viros) -es - (bella)-ia
(virorum) -ium - (bellorum) -ium
(viris) -ibus - (bellis) -ibus