VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Akkusativ I

Akkusativ II

Akkusativ er en kasus. Ord som er bøyd i akkusativ kan være DO, eller:

1. Objektspredikativ

Noen verb tar objektspredikativ i tillegg til DO for å uttrykke vurdering: anse noen for noe (duco 3):

te (DO) optimum amicum (OBJ.PIV.) duco
jeg anser deg som min beste venn

eller resultat: gjøre noen til noe (creo 1 velge til, appello 1 kalle for):

me (DO) consulem (OBJ.PIV:) creant de velger meg til konsul
puellam (DO) Flaviam (OBJ.PIV) appellant de kaller jenta Flavia

2. Person- og tingsobjekt

doceo 2 lære noen noe, celo 1 skjule noe for noen, flagito 1 kreve noen for noe har ett DO for person og ett DO for ting:

magister pueros (person) linguam Latinam (ting) docet
læreren lærer barna latin
te (person)adventum meum (ting) non celo
jeg hemmeligholder ikke min ankomst for deg

3. Adverbial

Ord i akkusativ kan være to typer adverbial.

3.1 Utstrekning i rom og tid (målets akkusativ)

murus quinque pedes altus est muren er fem fot høy
puella sex annos nata est jenta er seks år gammel
totum diem dormit hun sover hele dagen

3.2 Retning

Akkusativ for å uttrykke retningen for en bevegelse brukes ved navn på byer, øyer og noen få, men vanlige substantiver.

Romam imus vi reiser til Roma
Siciliam imus vi reiser til Sicilia
domum imus vi går hjem
rus imus vi reiser på landet


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no