VIATOR
Semesteremne i latin
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Dativ II

Dativ I

Dativ er en kasus.

1. Transitive verb som betyr gi, vise kombineres med den syntaktiske funksjonen indirekte objekt (den el. det som noe gis eller vises til), i tillegg til direkte objekt (DO) (den el. det som gis eller vises).

Indirekte objekt står i latin i dativ. Oversett med norsk indirekte objekt (foran DO) eller preposisjonsfrase (etter DO):

viri feminis ornamenta monstrant
mennene viser kvinnene smykkene / viser smykkene til kvinnene
tibi litteras mitto jeg sender deg et brev/ jeg sender et brev til deg

2. Indirekte objekt står også ved andre verb, og markerer den el. det som har fordel el. ulempe av handlinga. Oversett med preposisjonsfrase:

mihi turba cedit mengden viker unna for meg
viri feminis cantant mennene synger for kvinnene

(Indirekte objekt uttrykkes vanligvis ikke med preposisjonsfrase. Det heter puellae dico jeg sier til jenta; ikke ad puellam dico.)


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no