VIATOR
Semesteremne i latin
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Demonstrativt pronomen: former

Demonstrativt pronomen

1. Latin har fire sett demonstrative pronomen.

hic, haec, hoc han, hun, den, det her
iste, ista, istud han, hun, den, det der (underforstått: hos deg)
ille, illa, illud han, hun, den, det der (underforstått: der borte)
is, ea, id han, hun, den, det

2. Demonstrativt pronomen kan stå alene.

hic laborat han her arbeider
hunc amo han her elsker jeg
huius filiam in matrimonium duco jeg tar dattera til han her i ekte
huic villam monstro jeg viser gården til han her
cum hoc ago jeg handler med han her
cum illa non ago jeg handler ikke med hun der

3. Demonstrativt pronomen kan stå som attributt til kjerne og være samsvarsbøyd med kjernen. Oversett denne, dette / den, det.

hic puer laborat denne gutten arbeider
hunc puerum amo denne gutten elsker jeg
huius viri filiam amo jeg elsker dattera til denne mannen
huic viro villam monstro jeg viser gården til denne mannen
cum hoc viro ago jeg handler med denne mannen
cum illo viro non ago jeg handler ikke med den mannen der

4. Demonstrativt pronomen som er subjekt for et uselvstendig verb samsvarsbøyes i tall og kjønn med predikativet:

hic est puer dette er gutten
haec est puella dette er jenta
hoc est corpus dette er legemet
hi sunt viri dette er mennene
haec sunt verba dette er ordene

5. iste, ista, istud kan ha nedsettende betydning, og ille, illa, illud opphøyende:

iste amicus tuus "han der vennen din"
Socrates ille den berømte Sokrates


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no