VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

Eiendomspronomen

meus, mea, meum min, mitt
tuus, tua, tuum din, ditt
noster, nostra, nostrum vår, vårt
vester, vestra, vestrum deres
suus, sua, suum sin, sitt

Eiendomspronomenet er alltid samsvarsbøyd. Det er enten attributt:

  1. amicus meus adest vennen min er her
  2. amici nostri adsunt vennene våre er her
  3. amica vestra adest venninna deres er her
  4. equus spectat dominum suum hesten betrakter sin herre

eller predikativ:

  1. equusne tuus est? er hesten din?
  2. meus est den er min
  3. cum gaudio villam specto. mea est jeg betrakter gården med glede. den er min

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no