VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Gerundivs former | Gerundiv I

Gerundiv II

Gerundiv er en verbform, men er aldri verbal. Flere bruksmåter av gerundiv:

1. Grunnbetydningen er "som bør... + passiv infinitiv": amandus,a, um som bør elskes. Gerundiv brukes noen ganger i denne betydningen:

Polybius, auctor haud spernendus Polybius, en forfatter som ikke bør foraktes

2. Samsvarsbøyd med DO. Oversett "for at...skal / skulle + passiv infinitiv":

pater dat filium magistro educandum
faren gir sønnen til læreren for at han skal oppdras
ad flumen ferebam vestem lavandam
jeg bar klærne til elva for at de skulle vaskes / for å vaske dem


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no