VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Konjunktivs former | Konjunktiv i leddsetning

Konjunktiv i helsetning

Konjunktiv er en modus. Konjunktiv oversettes ulikt i hel- og leddsetning.

I helsetning presenterer et verbal i konjunktiv en viljesytring eller en mulighet. Ved viljesytringer er nektelsen ne, ved mulighet non.

1. Oppfordrende konjunktiv (la oss...)
amemus la oss elske
ne desperemus la oss ikke fortvile

2. Ønskende (måtte...)
presens - et oppfyllelig ønske:
lyram modulet måtte han stemme lyren
imperfektum - et uoppfyllelig ønske (m/ utinam gid):
utinam lyram modularet gid han stemte lyren (men han gjør det ikke)

3. Jussiv (bydende) (la...)
presens
lyram modulet la ham stemme lyren
perfektum brukes i forbud:
ne lyram modulaveris ikke stem lyren!

4. Innrømmende (la gå at...)
sit hoc verum la gå at dette er sant

5. Potensial (kan/kunne...)
presens og perfektum i samme betydning:
hoc non confirmem /confirmaverim dette kan jeg ikke bekrefte
imperfektum
uttrykker a) "man" (2 p sg) crederes man skulle tro
uttrykker b) høflighet: vellem scire jeg skulle gjerne vite

6. Dubitativ (skal..?) forekommer i rådville spørsmål i 1 p sg:
quid faciam? hva skal jeg gjøre?


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no