VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Latinske leddsetninger: modus 2

Latinske leddsetninger: modus 1

Leddsetninger har normalt modus indikativ, men visse subjunksjonal følges obligatorisk av konjunktiv:

ut at, for at, slik at
ne at ikke, for at ikke, slik at ikke
cum idet, da
og alle subjunksjonal som spør
(i middelalderlatin følges quod at ofte av konjunktiv).

veni ut tibi dicam jeg er kommet for å si det til deg
prohibent ne dicam de forbyr at jeg sier det
cum deus bonus sit, etiam iustus est
da gud er god, er han også rettferdig
rogo ubi habites jeg spør hvor du bor

Relativsetning har indikativ. Konjunktiv uttrykker:

a) hensikt ("som skal")
b) type ("som er slik at"; kan ofte oversettes som indikativ)

a) Hadrianus murum ducit qui Romanos barbarosque dividat
H. fører opp en mur som skal skille romere og barbarer
b) maritum volo qui purgamenta extra domum portet
jeg vil ha en ektemann som bærer ut søpla.

Konjunktiv brukes også i betingelser.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no