VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Perfektum partisipps dannelse og bøyning | Gjenkjenn perfektum partisipp

Perfektum partisipp

amatus,a,um elsket (av amo 1 jeg elsker)

1. Perfektum partisipp + hjelpeverbet sum utgjør en sammensatt verbtid, perfektum passiv:

amatus sum jeg ble elsket / er blitt elsket
orator auditus est taleren ble hørt / er blitt hørt

sum stemmer med subjektet i person og tall, og perfektum partisipp er samsvarsbøyd med subjektet i tall, kjønn og kasus:

  • amatae sumus vi ble elsket (subjektet vi er i person og tall 1 p pl, i kjønn, tall og kasus f pl nom)
  • viri amati sunt mennene ble elsket (subjektet mennene er i person og tall 3 p pl, i kjønn, tall og kasus m pl nom)

2. Som predikativ og attributt er perfektum partisipp samsvarsbøyd med ordet det beskriver i tall, kjønn og kasus.

vir eruditus est han er en utdannet mann (p.; m nom sg)
oratio expolita est talen er finpusset (p.; f nom sg)
homines eruditi multi iam sunt det finnes nå mange utdannede mennesker (a.; m nom pl)
orator orationem expolitam cogitat taleren tenker på sin finpussede tale (a.; f akk sg)


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no