VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Presens partisipps former

Presens partisipp

amans, ntis (< amo 1 jeg elsker)

Presens partisipp er en verbform, men er aldri verbal i en setning. Oversett til norsk med:

  1. elskende ( presens partisipp)
  2. som elsker (relativsetning)
  3. idet...elsker (adverbiell leddsetning)

Presens partisipp er samsvarsbøyd med og beskriver et annet ord.

leo cenans
en spisende løve, en løve som spiser
Ciceronem cenantem animadverto
jeg får øye på Cicero som spiser
Cicero cenans fabulam Quinto dixit
Cicero fortalte Quintus en historie idet han (dvs. Cicero) spiste
Cicero Quinto cenanti fabulam dixit
Cicero fortalte Quintus en historie idet han (dvs. Quintus) spiste


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no