Samsvarsbøyning S-V

Verbal samsvarsbøyes med subjekt i person og tall slik:

S: person og tall S S: ordklasse Vs personendelse Oversettelse
1 p sg (S er ikke eget ord) amo jeg elsker
2 p sg amas du elsker
3 p sg amat han, hun, den, det elsker
amica Substantiv venninna...
hic Pronomen (påpekende) han her...
1 p pl (S er ikke eget ord) amamus vi...
2 p pl amatis dere...
3 p pl amant de...
amicae Substantiv venninnene...
hi Pronomen (påpekende) disse her...

I 1. og 2. p er det mulig å la personlig pronomen stå som subjekt. Da uttrykkes S to ganger og blir understreket:

ego vigilo, tu dormis jeg våker, du sover