VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Adjektivs gradbøyning: former | Adverbs gradbøyning: former

Gradbøyning (komparasjon)

De fleste adjektiv og noen adverb kan gradbøyes.

Adjektiv

hic est longus han her er lang. haec est longa hun her er lang. hoc est longum dette her er langt. Grad positiv.

iste est longior han er lengre. ista est longior hun er lengre. istud est longius det er lengre. Grad komparativ.

ille est longissimus han er lengst. illa est longissima hun er lengst. illud est longissimum det er lengst. Grad superlativ.

Adverb

longe hastam proicis du kaster lansen langt. longius hastam proicio jeg kaster lansen lengre. Brutus longissime hastam proicit Brutus kaster lansen lengst

To måter å uttrykke "enn"

1. quam + samme kasus som første ledd i sammenligningen:
iste longior est quam ego han er lengre enn jeg
uxor mea pulchrior est quam tua min kone er vakrere enn din

2. bruk ablativ i annet sammenligningsledd :
iste me prudentior est han er klokere enn jeg
vultus tuus nive candidior est ditt ansikt er hvitere enn snø

Komparativ og superlativ kan brukes uten å sammenligne

Komparativ uttrykker svært høy el. for høy grad:
ebrior es du er temmelig beruset
Superlativ uttrykker høy grad:
prudentissima es du er meget klok


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no