VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Ablativ I

Ablativ II

Ablativ er en kasus. Ord som er bøyd i ablativ kan ha en av disse syntaktiske funksjonene: adverbial, direkte objekt, predikativ og attributt, utfylling ved adjektiv.

1. Adverbial

Flere typer adverbial markeres med ablativ. Oversett med preposisjonsfrase.

Sted
hoc loco Cicero mortuus est
på dette stedet døde Cicero

Grunn
culpa rubet vultus meus
mitt ansikt rødmer av skyld

Henseende: "når det gjelder"
luscinia omnes aves cantu superat
nattergalen overgår alle fugler når det gjelder sang

2. Direkte objekt for noen verb

Fem deponente verb, bl.a. utor 3 DEP us. bruke, har DO i ablativ:

scis vincere, Hannibal; nescis victoria uti du vet å vinne, Hannibal; du vet ikke å utnytte seieren

Øvrige: fruor nyte, fungor bekle, potior erobre, vescor leve av.

3. Adverbial i bestemte omgivelser

Forskjellens ablativ
viser hvor stor forskjellen er i sammenligninger:
multo stultior sum jeg er mye dummere
multis diebus post mange dager senere

Ablativ i annet sammenligningsledd
uttrykker enn noe/noen i sammenligninger:
nemo me stultior est ingen er dummere enn jeg
nive candidior hvitere enn snø

Prisens ablativ
angir pris el. verdi ved verb som betyr kjøpe, selge, vurdere:
Rus magno pretio parare kjøpe et landsted til høy pris

Opprinnelsens ablativ
uttrykker slektsopprinnelse ved verb som betyr fødes, stamme fra:
puella nobili loco nata jente født av fornem slekt

Separativ ablativ
kan uttrykke fra ved navn på byer, øyer og noen substantiver:
Hafnia Veneris die profecturus sum jeg akter å dra fra København på fredag
domo egredior jeg går hjemmefra

og ved verb som betyr fjerne og mangle:
domo careo jeg holder meg borte fra hjemmet mitt

På sted
ablativ kan uttrykke "på sted" ved stedsnavn i 3. deklinasjon:
Carthagine nata sum jeg er født i Kartago

4. Beskrivende ablativ: predikativ eller attributt

Beskrivende ablativ
består av et substantiv i ablativ med et samsvarsbøyd adjektiv, og har funksjon enten som predikativ eller attributt. Oversett av/med:
vir est acri ingenio mannen er av energisk karakter (p.)
vir acri ingenio en mann med energisk karakter (a.)

5. Ablativ som utfylling ved adjektiv

plenus, a, um + ablativ full av noe
dignus, a, um + ablativ verdig til noe
indignus,a, um + ablativ uverdig til noe
plena omnia sunt dignitate alt er fylt av skjønnhet
digni estis praemio dere er verdige belønning

liber, era, erum + ablativ fri for noe
vacuus,a, um + ablativ tom for noe
liberi sumus servitute vi er fri fra trelldommen


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no