VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Helsetning | Leddsetning | Oversetning

Hva er en leddsetning

En leddsetning er en setning som fyller en funksjon i en annen setning.

hoc volo dette vil jeg (DO = pronomen i akkusativ)
volo ut dicas jeg vil at du sier det (DO = leddsetning)

Kjennemerker

1. En leddsetning består av minimum ett personbøyd verb og et subjunksjonal. Subjunksjonalet står som regel fremst i leddsetningen:

  1. volo ut dicas jeg vil at du sier det
  2. hic est vir quem exspectatis
    her er mannen som dere venter på
  3. rogo te quid agas jeg spør deg hva du holder på med
  4. rogo te quo vadas jeg spør deg hvor du går
  5. rogo te num mihi amicus sis
    jeg spør deg om du er en venn for meg

2. En leddsetning gir ikke fullstendig mening når den står alene.

at du sier det
om du er en venn for meg


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no